Support de rouleau de tuyau RIYANG, jusqu'à 630 mm